Որքա՞ն գիտեք ուլտրամանուշակագույն տպիչի տպագրության ընթացքում առաջացած ստատիկ վերացման մեթոդի մասին:

Երբ ուլտրամանուշակագույն տպիչի տպագրության ընթացքում առաջացած ստատիկ միջավայրը չոր է, իսկ խոնավությունը ցածր է, ստատիկ էլեկտրականությունը հեշտությամբ առաջանում է, ինչը հանգեցնում է վարդակի և նյութի միջև էլեկտրաստատիկ ազդեցության: